Wiskunde A en wiskunde B in de bovenbouw††††††††††††††††††††† PSC 2008

 

In dit stuk proberen we kort en bondig de belangrijkste verschillen tussen wiskunde A en wiskunde B te bespreken. Voor meer informatie kun je terecht bij je docent en de website www.meerwiskunde.nl

 

Algemene richtlijnen

De keuze voor wiskunde A of wiskunde B (of zelfs geen wiskunde in de havo ) wordt grotendeels bepaald door het door jou gekozen profiel.

In grote lijnen geldt het onderstaande :

††††††††††††††††††††††††††††††††††† HAVO Wiskunde A of geen Wiskunde[1] (alleen CM).

 

Inhoudelijke verschillen

 

WISKUNDE A

 

Bij wiskunde A ga je concrete praktische problemen oplossen met behulp van wiskundige theorieŽn. Naast de wiskunde zelf krijg je bij wiskunde A dus ook te maken mettekstverklaren en informatieverwerking . Het inlevingsvermogen in het concrete wiskundig probleem is belangrijk! Er wordt minder aandacht besteed aan abstracte wiskundige problemen ( in tegenstelling tot wiskunde B).

Enkele belangrijke specifieke Aonderwerpen zijn bijvoorbeeld Combinatoriek, Kansrekening, Statistiek, Matrixrekening.

Natuurlijk worden er ook onderwerpen zoals bijvoorbeeld Analyse behandeld, maar veel minder diepgaand als bij wiskunde B.

WISKUNDE C (alleen VWO)

 

Zie wiskunde A alleen minder diepgaand en minder onderwerpen.

†††††††††††††††††††††††

WISKUNDE B

 

Bij wiskunde B houden we ons bezig met zeer abstracte wiskundige problemen die vaak niet meteen in relatie staan tot de praktijk. De leerling zal zich bezig houden met verschillende variabelen en formules en zal vele technieken bij standaard problemen uit het hoofd moeten kennen! Het precies omgaan met de vele nieuwe wiskundige notaties en symbolen zal ook een belangrijk punt zijn bij het oplossen van de wiskunde B vraagstukken. Indien je niet van wiskunde houdt en het alleen doet vanwege je beroepsinteresse kan dat een probleem geven!

Enkele belangrijke specifieke B onderwerpen zijn: Analyse, Differentiaalrekening, Meetkunde (niet bij wiskunde A).[1] Wanneer je als havo-leerling plannen hebt om na de HAVO verder te gaan met VWO dan is wiskunde verplicht!